Gia tốc kế kích thước nhỏ gọn 100 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Gia tốc kế kích thước nhỏ gọn 100 mV/g

AC192

AC192

Gia tốc kế đa năng nhỏ gọn, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

AC194

Gia tốc kế đa năng nhỏ gọn, đầu nối 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

AC198

Gia tốc kế đa năng nhỏ gọn, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, M8 Captive Bolt, 100 mV/g, ±10%

AC292

Gia tốc kế nhỏ gọn cao cấp, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%

AC294

Gia tốc kế nhỏ gọn cao cấp, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

AC196

AC196

Gia tốc kế đa năng nhỏ gọn, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, M8 Integral Stud, 100 mV/g, ±10%