Gia tốc kế kích thước nhỏ gọn 100 mV/g

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

AC192

AC192

 • Gia tốc kế đa năng nhỏ gọn
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%
AC194

AC194

 • Gia tốc kế đa năng nhỏ gọn
 • Đầu nối 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%
AC198-1D

AC198

 • Gia tốc kế đa năng nhỏ gọn
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, M8 Captive Bolt, 100 mV/g, ±10%
AC292

AC292

 • Gia tốc kế nhỏ gọn cao cấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%
AC294

AC294

 • Gia tốc kế nhỏ gọn cao cấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%