Gia tốc kế tuabin gió

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

WT135-1D

WT135

Gia tốc kế tuabin gió, tần số thấp, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 500 mV/g, ±15%

WT136

Gia tốc kế tuabin gió, tần số thấp, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 500 mV/g, ±15%