Gia tốc kế 3 trục điện áp ngược

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TSFA333-IV

TSFA333-IV

Gia tốc kế 3 trục điện áp ngược, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 10 mV/g, ±15%