Cảm biến gia tốc và nhiệt độ IEPE

 • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
 • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

TA202

TA202

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA202-M12A

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 4 chân M12 dạng Top Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA204

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA204-M12A

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 4 chân M12 dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA217

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 50 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA218

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 50 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA231

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 10 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA233

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 500 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TC234

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 500 mV/g, 10 mV/°C, ±10%
TA253

TA253

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, G thấp, giá rẻ
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 500 mV/g, 10 mV/°C, ±20%

TA254

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, giá rẻ
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±15%

TA256

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, G thấp, giá rẻ
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 500 mV/g, 10 mV/°C, ±20%

TA284

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, M8 Captive Bolt
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA284-M12A

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, M8 Captive Bolt
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA412-M12A

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 25 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA414-M12A

 • Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 25 mV/g, 10 mV/°C, ±10%