Gia tốc kế tần số cao, 10 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

AC131

AC131

Gia tốc kế đo G cao & tần số cao, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 10 mV / g, ± 10%

AC220

AC220

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp đo G cao & tần số cao, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 10 mV / g, ± 5%

AC224

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp đo G cao & tần số cao, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 10 mV / g, ± 5%