Gia tốc kế 3 trục 500 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TXFA331

TXFA331

Gia tốc kế 3 trục, tần số thấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 500 mV/g, ±5%

TXFA333

Gia tốc kế 3 trục tần số thấp, chi phí thấp, đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%