Cảm biến tốc độ và nhiệt độ IEPE

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TR102-M12A

VT202

Cảm biến tốc độ Piezo ngõ ra kép, ngõ ra tốc độ và nhiệt độ, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 100 mV/in/sec, 10 mV/°C, ±10%

VT204

Cảm biến tốc độ Piezo ngõ ra kép, ngõ ra tốc độ và nhiệt độ, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/in/sec, 10 mV/°C, ±10%