Gia tốc kế tần số thấp, 1000 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

AC214

AC214

Gia tốc kế đo tần số thấp, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 1000 mV/g, ±5%

AC215

Gia tốc kế đo tần số thấp, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 1000 mV/g, ±5%