Gia tốc kế kích thước nhỏ 100 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Gia tốc kế kích thước nhỏ 100 mV/g

AC140-1D

AC140

Gia tốc kế công nghiệp đa năng thu nhỏ giá rẻ, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±15%

AC240

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp, tần số cao đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%

AC144

Gia tốc kế công nghiệp đa năng thu nhỏ giá rẻ, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%

AC244

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp, tần số cao, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

AC146

Gia tốc kế công nghiệp đa năng thu nhỏ, gắn nam châm, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV / g, ± 10%

AC246

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp, gắn nam châm, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV / g, ± 5%