Gia tốc kế kích thước nhỏ 100 mV/g

 • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
 • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

Gia tốc kế kích thước nhỏ 100 mV/g

AC140-1D

AC140

 • Gia tốc kế công nghiệp đa năng thu nhỏ giá rẻ
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±15%

AC240

 • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp, tần số cao
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%

AC144

 • Gia tốc kế công nghiệp đa năng thu nhỏ giá rẻ
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%

AC244

 • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp, tần số cao
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

AC146

 • Gia tốc kế công nghiệp đa năng thu nhỏ, gắn nam châm
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ± 10%

AC246

 • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp, gắn nam châm
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ± 5%

Cảm biến siêu âm

UEB332

UEB332

 • Cảm biến siêu âm IEPE rung động
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, kiểu gắn 1/4-28, 100 mV/g, ±10%
UEA332

UEA332

 • Cảm biến siêu âm IEPE rung động
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, kiểu gắn 1/4-28, 100 mV/g, ±10%
UEB332

UEB334

 • Cảm biến siêu âm IEPE rung động, giá rẻ
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, kiểu gắn 1/4-28, 100 mV/g, ±20%
UEA334

UEA334

 • Cảm biến siêu âm IEPE rung động, giá rẻ
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, kiểu gắn 1/4-28, 100 mV/g, ±20%