Gia tốc kế 3 trục 100 mV/g

 • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
 • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

AC115

AC115

 • Gia tốc kế 3 trục, chi phí thấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%

AC115-M12D

 • Gia tốc kế 3 trục, chi phí thấp
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%

AC155

 • Gia tốc kế 3 trục, chi phí thấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Top Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 100 mV/g, ±15%

AC230

 • Gia tốc kế 3 trục cao cấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

AC360

 • Gia tốc kế 3 trục
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 10 0mV/g, ±5%

AC365

 • Gia tốc kế 3 trục cao cấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Top Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 100 mV/g, ±5%

TCEB331

 • Gia tốc kế 3 trục cao cấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%

TREA330

 • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 100 mV/g, ±5%

TREA331

 • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, chi phí thấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 100 mV/g, ±15%
TXEA331-HT

TXEA331-HT

 • Gia tốc kế 3 trục nhiệt độ cao, cao cấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

TXEA333-HT

 • Gia tốc kế 3 trục nhiệt độ cao, chi phí thấp
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%