Gia tốc kế 3 trục 100 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

AC115

AC115

Gia tốc kế 3 trục, chi phí thấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%

AC115-M12D

Gia tốc kế 3 trục cao cấp, đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

AC155

Gia tốc kế 3 trục, chi phí thấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Top Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 100 mV/g, ±15%

AC230

Gia tốc kế 3 trục cao cấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

AC360

Gia tốc kế 3 trục, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 10 0mV/g, ±5%

AC365

Gia tốc kế 3 trục cao cấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Top Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 100 mV/g, ±5%

TCEB331

Gia tốc kế 3 trục cao cấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%

TREA330

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ cao cấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 100 mV/g, ±5%

TREA331

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, chi phí thấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 100 mV/g, ±15%

TXEA331-HT

Gia tốc kế 3 trục nhiệt độ cao, cao cấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

TXEA333-HT

Gia tốc kế 3 trục nhiệt độ cao, chi phí thấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%