Gia tốc kế IEPE nhiệt độ cao

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

AC207

AC207

Cảm biến IEPE nhiệt độ cao, tối đa 325°F (162°C), đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

AC208

Cảm biến IEPE nhiệt độ cao, tối đa 325°F (162°C), đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

AC288

Cảm biến IEPE nhiệt độ cao, tối đa 325°F (162°C), M8 Captive Bolt, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%