Phần cứng Wireless

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Phần cứng Wireless

AC312

WA102-1A

Bộ phát Wireless để tăng tốc động, 3 ổ cắm, cho gia tốc kế AC312 và AC314 CTC

WA100-TAB

Máy tính bảng Microsoft® Surface Go 2, tương thích với WA100 Wireless Series, đã cài đặt phần mềm CTC