Gia tốc kế kích thước tiêu chuẩn 100 mV/g

 • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
 • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

AC102-1A

AC102

 • Gia tốc kế đa năng
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

AC102-M12A

 • Gia tốc kế đa năng
 • Đầu nối 4 chân M12 dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

AC104

 • Gia tốc kế đa năng
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

AC104-M12A

 • Gia tốc kế đa năng
 • Đầu nối 4 chân M12 dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

AC116

 • Gia tốc kế gắn nam châm
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, chốt gắn tích hợp 1/4-28, 100 mV/g, ± 10%

AC150

 • Gia tốc kế đa năng, giá rẻ
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±20%

AC154

 • Gia tốc kế đa năng, giá rẻ
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±20%

AC184

 • Gia tốc kế đa năng
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, M8 Captive Bolt, 100 mV/g, ±10%

AC184-M12A

 • Gia tốc kế đa năng
 • Đầu nối 2 chân M12 dạng Side Exit, M8 Captive Bolt, 100 mV/g, ±10%

AC210

 • Gia tốc kế cao cấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%

AC211

 • Gia tốc kế cao cấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

AC216

 • Gia tốc kế gắn nam châm cao cấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ± 5%

AC165

 • Gia tốc kế điện áp ngược
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%

AC166

 • Gia tốc kế điện áp ngược
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ± 5%
MA102-1A

MA102 - 1A

 • Gia tốc kế được đúc, đa năng
 • Đầu kết nối dạng Top Exit 2 chân, 100 mV/g, ±10%
MA150-1A

MA150 - 1A

 • Gia tốc kế được đúc, đa năng, giá rẻ
 • Đầu kết nối dạng Top Exit 2 chân, 100 mV/g, ±20%