Gia tốc kế kích thước tiêu chuẩn 100 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Gia tốc kế kích thước tiêu chuẩn 100 mV/g

AC102-1A

AC102

Gia tốc kế đa năng, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

AC102-M12A

Gia tốc kế đa năng, đầu nối 4 chân M12 dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

AC104

Gia tốc kế đa năng, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

AC104-M12A

Gia tốc kế đa năng, đầu nối 4 chân M12 dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

AC116

Gia tốc kế gắn nam châm, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, chốt gắn tích hợp 1/4-28, 100 mV / g, ± 10%

AC150

Gia tốc kế đa năng, giá rẻ, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±20%

AC154

Gia tốc kế đa năng, giá rẻ, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±20%

AC184

Gia tốc kế đa năng, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, M8 Captive Bolt, 100 mV/g, ±10%

AC184-M12A

Gia tốc kế đa năng, đầu nối 2 chân M12 dạng Side Exit, M8 Captive Bolt, 100 mV/g, ±10%

AC210

Gia tốc kế cao cấp, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±5%

AC211

Gia tốc kế cao cấp, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

AC216

Gia tốc kế gắn nam châm cao cấp, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV / g, ± 5%

AC165

Gia tốc kế điện áp ngược, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 100 mV / g, ± 5%

AC166

Gia tốc kế điện áp ngược, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV / g, ± 5%