Gia tốc kế 2 trục điện áp ngược

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

BSFA333-IV

BSFA333-IV

Gia tốc kế 2 trục điện áp ngược, đầu nối Mini-MIL 3 chân dạng Side Exit, 10 mV/g, với trục X và Z, ± 15%