Gia tốc kế kháng nước

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

MCB210

MEB210

Gia tốc kế có thể hoạt động dưới nước, nhẹ, cáp đúc tích hợp gắn ở dạng Top Exit, kiểu 10-32, 100 mV/g, ±10%

MCB210

MCB211

Gia tốc kế có thể hoạt động dưới nước, nhẹ, tần số cao, cáp đúc tích hợp gắn ở dạng Top Exit, kiểu 10-32, 10 mV/g, ±10%

MCB210

MEB211

Gia tốc kế có thể hoạt động dưới nước, nhẹ, tần số cao, cáp đúc tích hợp gắn ở dạng Top Exit, kiểu 10-32, 100 mV/g, ±10%

MCB210

MEB212

Gia tốc kế có thể hoạt động dưới nước, nhẹ, kháng điện áp cao, cáp đúc tích hợp gắn ở dạng Top Exit, kiểu 10-32, 100 mV/g, ±10%