Gia tốc kế kháng nước

  • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
  • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

MCB210

MEB210

  • Gia tốc kế có thể hoạt động dưới nước, nhẹ
  • Cáp đúc tích hợp gắn ở dạng Top Exit, kiểu 10-32, 100 mV/g, ±10%
MCB210

MCB211

  • Gia tốc kế có thể hoạt động dưới nước, nhẹ, tần số cao
  • Cáp đúc tích hợp gắn ở dạng Top Exit, kiểu 10-32, 10 mV/g, ±10%
MCB210

MEB211

  • Gia tốc kế có thể hoạt động dưới nước, nhẹ, tần số cao
  • Cáp đúc tích hợp gắn ở dạng Top Exit, kiểu 10-32, 100 mV/g, ±10%
MCB210

MEB212

  • Gia tốc kế có thể hoạt động dưới nước, nhẹ, kháng điện áp cao
  • Cáp đúc tích hợp gắn ở dạng Top Exit, kiểu 10-32, 100 mV/g, ±10%