Gia tốc kế 50 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Gia tốc kế 50 mV/g

AC117

AC117

Gia tốc kế đo G cao, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

AC118

Gia tốc kế đo G cao, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%