Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / Bo mở rộng Emona cho NI ELVIS III / Emona ESSB-30 (NI ELVIS III)

Emona ESSB-30 (NI ELVIS III)

Emona ESSB-30 NI ELVIS III

Emona ESSB-30 là bo mở rộng dành cho NI ELVIS III cho phép sinh viên nối dây đến các mô-đun trên thiết bị phần cứng, hỗ trợ giảng dạy cho các khóa học lý thuyết mạch, xử lý tín hiệu số và tín hiệu & hệ thống.

Cùng với NI ELVIS III, Emona ESSB-30 cho sinh viên thấy được biến đổi Laplace và biến đổi-Z trong thế giới thực. Giúp sinh viện có thể trải nghiệm sự tương tác giữa lý thuyết và tính toán trong sách giáo trình về xử lý tín hiệu số, phân tích mạch và tín hiệu và hệ thống, với thế giới thực của phần cứng và tín hiệu trong dây và sóng.

Tài liệu hướng dẫn với 16 bài thí nghiệm đi kèm được thiết kế để cung cấp các bài thực hành bao gồm hầu hết các khái niệm và thách thức chính trong các khóa học về Xử lý tín hiệu và Tín hiệu & Hệ thống ở bậc đại học.

Danh sách các bài thí nghiệm có thể thực hiện trên Emona ESSB-30

1 - Giới thiệu về nền tảng NI ELVIS

2 - Giới thiệu về bo ESSB-30

3 - Các tín hiệu đặc biệt - các đặc tính và ứng dụng

4 - Hệ thống: Tuyến tính và phi tuyến tính

5 - Tìm hiểu về tích chập

6 - Tích hợp, tích chập và tương quan

7 - Khám phá số phức và số mũ

8 - Xây dựng bộ phân tích chuỗi Fourier

9 - Phân tích phổ

10 - Phân tích miền thời gian của mạch RC

11 - Các điểm cực và điểm không trong miền Laplace

12 - Lấy mẫu và sai số lấy mẫu

13 - Giới thiệu về sự chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số

14 - Bộ lọc thời gian rời rạc với hệ thống FIR

15 - Các điểm cực và điểm không trong mặt phẳng Z

16 - Bộ lọc thời gian rời rạc - ứng dụng thực tế

Tìm hiểu thêm về nền tảng giáo dục NI ELVIS III: https://www.peritec.vn/product/ni-elvis-iii/

Các sản phẩm liên quan