Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / Automated Measurements Board

Automated Measurements Board (NI ELVIS III)

Automated Measurements Board dành cho NI ELVIS III là là bo mở rộng của NI EVLIS III dành cho việc hỗ trợ giảng dạy các nền tảng học tập về tích hợp cảm biến và chuỗi tín hiệu. Thông qua Automated Measurements Board, sinh viên có thể hiểu được các hiện tượng cảm biến và xây dựng mạch điều hòa để đọc điện áp và dòng điện cảm biến thô. Nhờ đó, sinh viên có thể chuyển đổi các điện áp và dòng điện này thành dữ liệu có ý nghĩa để sử dụng trên bộ điều khiển nhúng.

Các sản phẩm liên quan