Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / NI USRP-2950R

NI USRP-2950R

USRP-2950R cung cấp giải pháp tích hợp phần cứng và phần mềm để tạo bản mẫu nhanh chóng các hệ thống truyền thông không dây hiệu suất cao. Với kiến trúc phần cứng linh hoạt và quy trình thiết kế thống nhất LabVIEW, các nhà nghiên cứu có thể tạo bản mẫu nhanh hơn và rút ngắn đáng kể thời gian để đạt được kết quả. Điều đó cho phép chúng ta thử nghiệm một loạt các ứng dụng nghiên cứu tiên tiến trong đó có MIMO; sự đồng bộ của các mạng không đồng nhất; chuyển tiếp LTE; lấy mẫu nén RF; phổ cảm biến; cognitive radio; beamforming; và định hướng.

USRP-2950 được trang bị clock đồng bộ theo GPS OCXO 10 MHz. Clock đồng bộ theo GPS mang lại khả năng đồng bộ và cải thiện độ chính xác tần số.

Đặc điểm bộ phát

 • Số lượng kênh:
2 kênh
 • Khoảng tần số phát:
Từ 50 MHz tới 2.2 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Công suất phát tối đa (Pout)
  • Từ 50 MHz tới 1.2 GHz
Từ 50 mW tới 100 mW (từ 17 dBm tới 20 dBm)
  • Từ 1.2 MHz tới 2.2 GHz:
Từ 30 mW tới 70 mW (từ 15 dBm tới 18 dBm)
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 31 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
1.0 dB
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • USRP-2950R 40 MHz:
40 MHz
  • USRP-2950R 120 MHz:
120 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
200 MS/s
 • DAC:
  • Độ phân giải:
16 bit
  • Dải động không có nhiễu giả của DAC:
80 dB

Đặc điểm bộ thu

 • Số lượng kênh:
2 kênh
 • Khoảng tần số thu:
Từ 50 MHz tới 2.2 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 37.5 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
0.5 dB
 • Công suất thu tối đa (Pin)
-15 dBm
 • Hệ số nhiễu:
Từ 5 dB tới 7 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • USRP-2950 40 MHz:
40 MHz
  • USRP-2950 120 MHz:
120 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
200 MS/s
 • ADC:
  • Độ phân giải:
14 bit
  • Dải động không có nhiễu giả của ADC:
88 dB

Bộ nhớ onboard DRAM

 • Kích thước bộ nhớ:
1,024 MB

Yêu cầu về nguồn điện

 • Điện áp nguồn:
Nguồn DC từ 9 V tới 16 V
 • Dòng điện nguồn:
Tối đa 7.5 A
 • Công suất tiêu thụ tiêu chuẩn:
Từ 38 W đến 44 W tùy theo ứng dụng

Các sản phẩm liên quan