Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / TI Power Electronics Board

TI Power Electronics Board (NI ELVIS III)

TI Power Electronics Board dành cho NI ELVIS III là là bo mở rộng của NI EVLIS III dành cho việc hỗ trợ giảng dạy về điện tử công suất và quản lý điện năng. Nó cung cấp một thiết bị thực hành để học điện tử công suất và quản lý điện năng. Thông qua các khối chức năng, sinh viên có thể xây dựng bộ chuyển đổi buck, bộ điều chỉnh và cả bộ chuyển đổi DC-AC và AD-DC.

Các sản phẩm liên quan