Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / Bo mở rộng Emona cho NI ELVIS III / Emona DxIQ-45G (NI ELVIS III)

Emona DxIQ-45G (NI ELVIS III)

Emona DxIQ-45G là bo mở rộng dành cho NI ELVIS III được thiết kế bởi Emona TIMS dành để giảng dạy các chủ đề về truyền thông kỹ thuật số và tương tự.

Bo mở rộng Emona DxIQ-45G cho phép sinh viên xây dựng, đo lường và thí nghiệm với các hệ thống truyền thông thường chỉ là lý thuyết trong sách giáo khoa, bao gồm các sơ đồ điều chế, giải điều chế dữ liệu và các chủ đề về các kiến trúc truyền thông khác.

Danh sách các bài thí nghiệm có thể thực hiện trên Emona DxIQ-45G

CH1 – Introduction to the DxIQ-45G EMONA COMMUNICATIONS BOARD (Giới thiệu về board giảng dạy viễn thông Emona DxIQ-45G)

CH2 – Modeling Equations (Phương trình mô hình hóa)

CH3 - FFT & Spectra (FFT và phổ)

CH4 – AM Modulation (Điều chế biên độ AM)

CH5 – AM Demodulation (Giải điều chế biên độ AM)

CH6 – Double Sideband Modulation and Demodulation (DSBSC) (Điều chế và giải điều chế dải biên kép DSB)

CH7 – SSB Modulation and Demodulation (Điều chế và giải điều chế dải biên đơn SSB)

CH8 – FM Modulation (Điều chế tần số FM)

CH9 – FM Demodulation (Giải điều chế tần số FM)

CH10 – FSK Modulation and Demodulation (Điều chế và giải điều chế FSK)

CH11 – Binary Phase Shift Keying (BPSK)

CH12 – QPSK Modulation and Demodulation (Điều chế và giải điều chế QPSK)

CH13 – Introduction to DSSS (Spread Spectrum) (Giới thiệu về trải phổ chuỗi trực tiếp)

CH14 – SNR and BER Measurements (Đo SNR và BER)

CH15 – Principles of OFDM (Nguyên tắc về OFDM)

CH16 – Sampling and Reconstruction, PAM (Lấy mẫu và tái cấu tạo tín hiệu)

CH17 – Carrier Regeneration with the COSTAS LOOP (Tái tạo sóng mang với vòng COSTAS)

CH18 – ASK Modulation and Demodulation (Điều chế và giải điều chế ASK)

CH19 – Principles of SUPERHETERODYNE (Nguyên tắc về máy thu đổi tần superhet)

CH20 - AM and FM via SDR using IQ Signals (AM và FM thông qua SDR sử dụng tín hiệu IQ)

CH21 – BPSK, DPSK & QPSK via SDR using IQ Signals (BPSK, DPSK và QPSK thông qua SDR sử dụng tín hiệu IQ)

CH22 – OFDM via SDR using IQ Signals (OFDM thông qua SDR sử dụng tín hiệu IQ)

Tìm hiểu thêm về nền tảng giáo dục NI ELVIS III: https://www.peritec.vn/product/ni-elvis-iii/

Các sản phẩm liên quan