Cáp và đầu kết nối

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Đầu kết nối theo loại gia tốc kế tương thích:

Biax-and-Dual-Output-A-B-V-Button

Cáp tùy chọn:

CB802

Bộ chuyển đổi thu thập dữ liệu:

CMX2702

Bộ chuyển đổi cáp: