Các đầu nối an toàn

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Một trong những điều quan trọng nhất của việc thu thập dữ liệu chính là sự an toàn của các loại cáp được sử dụng.

Khi một sợi cáp của bộ thu thập dữ liệu bị quấn, đặc biệt là quanh trục quay, sẽ dân đến những hậu quả rất nghiệm trọng nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời.

Hình 1

Hình 1 cho thấy một sợi cáp thu thập dữ liệu quấn quanh một trục quay mà không có đầu nối ngắt an toàn. Lưu ý rằng không chỉ cáp bị phá hủy mà cả hai đầu nối đều bị hủy hoại.

Hình 2

Hình 2 cho thấy một sợi cáp thu thập dữ liệu quấn quanh một trục quay nhưng nhờ sự hiện diện của đầu nối an toàn đã bảo vệ bộ phân tích khỏi bị hưu hại và giúp bộ thu thập dữ liệu không bị hư hỏng nghiêm trọng.

Các tính năng an toàn có thể được trang bị thêm vào bất kỳ cáp đo lường nào trên Cable Wizard của CTC hoặc có thể trang bị trực tiếp bằng các phiên bản bộ đầu nối bên dưới.

Các sản phẩm

CK-SF

CK-SFT

Đầu nối an toàn có thể lắp đặt tại hiện trường, sử dụng với 2 cáp dẫn, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối 3 trục an toàn Break-Away, có thể lắp đặt tại hiện trường, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)