Cáp dẫn đa lõi

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

CB109

CB114

CB115

CB109

Cáp có lõi là 12 cặp dây dẫn, được bọc vỏ, vỏ ngoài PVC đen, 0.64” (16.2 mm) OD, nhiệt độ tối đa 200°F (93 °C)

CB114

Cáp có lõi là 16 cặp dây dẫn, cáp xoắn, được bọc vỏ, vỏ ngoài PVC đen, 0.7” (19 mm) OD, nhiệt độ tối đa 200°F (93 °C)

CB115

Cáp có lõi là 8 cặp dây dẫn, cáp xoắn, được bọc vỏ, vỏ ngoài PVC đen, 0.51” (12.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 200°F (93 °C)

CB125

CB125

Cáp có lõi là các dây dẫn 3 lõi nhỏ, được bọc vỏ, vỏ ngoài PVC đen, 0.82” (20.6 mm) OD, nhiệt độ tối đa 221°F (105 °C)