Cáp tiêu chuẩn gắn cố định

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

CB102

CB103

CB105

CB102

Cáp có lõi xoắn đôi và được bọc vỏ, vỏ FEP đỏ, 0.175"(4.5 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB103

Cáp có lõi xoắn đôi và được bọc vỏ, vỏ ngoàiPolyurethane đen, 0.245"(6 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

CB105

Cáp có 4 dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài Polyurethane đen, 0.25"(6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

CB110

CB111

CB112

CB110

Cáp có 6 dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài Polyurethane đen nhẹ, 0.175"(4.5 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

CB111

Cáp có lõi xoắn đôi và được bọc vỏ, vỏ FEP vàng, 0.19"(4.8 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB112

Cáp có 3 dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài trắng, 0.75"(4.5 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200 °C)

CB119

CB123

CB193

CB119

Cáp có 4 dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài FEP cam, 0.19"(4.8 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200 °C)

CB123

Cáp có 6 dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài Polyurethane xám, 0.25"(6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

CB193

Cáp có lõi xoắn đôi và được bọc vỏ, vỏ Polyurethane xanh, 0.25"(6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 176°F (80°C)

CB194

CB192

Cáp có 4 dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài TPE xanh, 0.25"(6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200 °C)