Đầu nối gia tốc kế 2 trục & đầu ra kép

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

  • Các đầu nối gắn cố định

A3A

A3L

A3N

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng Polycarbonate, bọc ống thủy lực, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 212°F (100°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A3P

A3R

A3S

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng Polyurethane, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đầu nối và vòng khóa đúc bằng PPS, không có kim loại tiếp xúc, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

B3A

B3N

B3R

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, kín khít, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối bằng Silicon kiểu MIL 3 ổ cắm, kín khít, chèn Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối bằng Silicon kiểu MIL 3 ổ cắm, kín khít, chèn PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

D3H

D3Q

V3N

Đầu nối MIL 3 ổ cắm với bộ Backshell giảm căng cáp

Đầu nối MIL 3 ổ cắm với bộ Backshell, dành cho các khu vực loại 1, phân loại 2, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, Viton®, kín khít, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

V3R

A3E

A3U

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, Viton®, kín khít, với chèn PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng Polyurethane, gắn cố định hoặc di động, nhiệt độ tối đa 250 ° F (121 ° C)

A3V

A3Y

R3C

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng Polyurethane, có bọc cao su giảm căng, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A3AB

M4TA

M4TR

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu M12 3 ổ cắm, đúc bằng Polycarbonate, tương thích với TA412-M12A và TA414-M12A, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm, cho cảm biến RTD dòng CTC TR, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, 250 ° F (121 ° C)

Q3A

Q3N

Đầu nối kiểu Mini-MIL 3 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Polyurethane, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Q3N

Đầu nối kiểu Mini-MIL 3 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Bộ dụng cụ gắn cố định

CK-A3A

CK-A3N

CK-A3R

Bộ đầu nối Polycarbonate kiểu MIL, 3 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250 ° F (121 ° C)

Bộ đầu nối Nylon kiểu MIL, 3 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250 ° F (121 ° C)

Bộ đầu nối PPS kiểu MIL, 3 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 392 ° F (200 ° C)

CK-A3S

CK-B3A

CK-B3R

Bộ đầu nối PPS kiểu MIL và vòng khóa, 3 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 392 ° F (200 ° C)

Bộ đầu nối Silicon khít 3 ổ cắm, chèn Polycarbonate, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250 ° F (121°C)

Bộ đầu nối Silicon khít 3 ổ cắm, chèn PPS, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 350 ° F (177°C)

CK-V3R

CK-C3X

Bộ đầu nối PPS kiểu MIL, 3 ổ cắm, với Viton® Seal-Tight Boot, chèn PPS, nhiệt độ tối đa 350°F (200°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL, 3 ổ cắm, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Đầu nối dành cho đo di động

D3C

D3D

R3C

Đầu nối kiểu MIL-Spec 3 ổ cắm, bộ giảm căng đúc bằng Polyurethane tùy chỉnh, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL-Spec 3 ổ cắm, đúc bằng Polyurethane, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 chân với cao su uốn giảm căng, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

K3CB

K3C

K3CG

Đầu nối kiểu MIL 3 chân với cao su uốn giảm căng, có dây như đầu vào X và Z, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 chân với cao su uốn giảm căng, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 3 ổ cắm, với vỏ sau nối đất và cao su uốn giảm căng, đúc bằng Polyurethane, đo di động hoặc cố định, nhiệt độ tối đa 250 ° F (121 ° C)