Đầu nối gia tốc kế M12

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

  • Đầu nối M12 tương thích trục đơn gắn cố định

M2A

M2N

CK-M2A

M2A

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 2 ổ cắm trực tiếp, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

M2N

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 2 ổ cắm trực tiếp, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

CK-M2A

Bộ đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm để sử dụng với 2 cáp dẫn Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Đầu nối M12 tương thích trục đơn đo di động

M2C

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 2 ổ cắm trực tiếp, bộ giảm căng đúc bằng Polyurethane, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Đầu nối M12 tương thích ngõ ra kép / gắn cố định

M4TR

M4TA

M4TR

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm, cho cảm biến RTD dòng CTC TR, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, 250 ° F (121 ° C)

M4TA

Đầu nối kiểu M12 3 ổ cắm, đúc bằng Polycarbonate, tương thích với TA412-M12A và TA414-M12A, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Đầu nối M12 tương thích 3 trục / đo di động

M4C

M4C

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 4 cáp dẫn, có vòng cao su giảm căng, đúc bằng Polyurethane, phép đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Đầu nối M12 tương thích 3 trục cố định

M4A

M4N

M4A

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm sử dụng với 4 cáp dẫn, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

M4N

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm sử dụng với 4 cáp dẫn, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)