Cáp Class 1, Divison 2

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

CB190

CB191

CB192

CB190

Cáp loại 1, phân loại 2, vỏ , cáp xoắn, được bọc bảo vệ, vỏ TPE xanh, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 221°F (105 °C)

CB191

Cáp loại 1, phân loại 2, vỏ , lõi là 3 dây dân, được bọc bảo vệ, vỏ TPE xanh, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 221°F (105 °C)

CB192

Cáp loại 1, phân loại 2, vỏ , lõi là 4 dây dân, được bọc bảo vệ, vỏ TPE xanh, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 221°F (105 °C)

CB296

CB298

CB206

Cáp loại 1, phân loại 2, vỏ , cáp xoắn, được bọc bảo vệ, vỏ FEP đỏ bao phủ bằng lớp thép không gỉ, 0.27” (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200 °C)

CB218

Cáp loại 1, phân loại 2, vỏ , lõi là 4 dây dân, được bọc bảo vệ, vỏ FEP đỏ bao phủ bằng lớp thép không gỉ,, 0.27” (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200 °C)