Bộ chuyển đổi EMERSON/CSI

  • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
  • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

CMX2101

CMX2102

CMX2104

CMX2106

Bộ chuyển đổi 25 chân tương thích Emerson 2130/2120, với Jack BNC đơn được nối dây, dành cho ngõ vào gia tốc kế

CMX2102

Bộ chuyển đổi AMP tương thích máy đo tốc độ ảnh Emerson 404A, 4 ổ cắm sang bộ chia với 1 phích cắm BNC "F" và bộ chuyển đổi nguồn 1, 1/4 ", dài 1 '(30 cm)

CMX2104

Bộ chuyển đổi 25 chân tương thích Emerson 2130/2120 sang Jack BNC "E" kép, ngõ vào gia tốc tế kênh "1", ngõ vào điện áp kênh "2"

CMX2105

CMX2106

CMX2121

CMX2105

Bộ chuyển đổi 25 chân tương thích Emerson 2130/2120 với đầu ra BNC kép, ngõ ra gia tốc kế kênh A, ngõ ra gia tốc kế kênh "B"

CMX2106

Bộ chuyển đổi 25 chân tương thích Emerson 2130/2120, đầu vào BNC đơn / đầu ra kép được nối có dây cho đầu vào gia tốc kế kênh "A" và Kênh "B" PeakVue

CMX2121

Bộ chuyển đổi 25 chân tương thích Emerson 2120, với 2 Jack BNC được nối dây cho 2 kênh ngõ vào điện áp

CMX2135

CMX2136-AV

CMX2136-VV

CMX2135

Đầu nối M12 5 chân chuyển sang Jack BNC, tương thích Emerson 2140/2130, ngõ vào kênh đơn gia tốc kế,

CMX2136-AV

Bộ chuyển đổi 25 chân, tương thích Emerson 2130/2120, cho phép ngõ vào đồng thời đến kênh 1 BNC của gia tốc kế và kênh 2 BNC cho ngõ vào điện áp

CMX2136-VV

Bộ chuyển đổi 25 chân, tương thích Emerson 2130/2120, với 2 Jack BNC, kênh 1 ngõ vào điện áp, kênh 2 ngõ vào điện áp

CMX2137

CMX2137-V

CMX2138

CMX2137

Bộ chuyển đổi sang Jack BNC "E", tương thích Emerson 2130, loại M12 5 chân được khóa ngược, dành cho việc thu thập pha

CMX2137-V

Bộ chuyển đổi sang Jack BNC "E", tương thích Emerson 2130, loại M12 5 chân được khóa ngược, dành cho việc thu thập điện áp

CMX2138

Bộ chuyển đổi sang Jack BNC "E", tương thích Emerson 2140/2130, loại M12 5 chân được khóa ngược, ngõ vào kênh đơn gia tốc kế

CMX2139A

CMX2139A-SFT

CMX2147

CMX2139A

Đầu kết nối cho CSI A0643TX chuyển sang đầu nối M12 5 chân, có 5 ổ cắm, khóa đôi, tương thích Emerson 2140/2130, chiều dài cáp 6', ngõ vào gia tốc 3 tục (XYZ)

CMX2139A-SFT

Đầu kết nối cho Model A0643TX chuyển sang đầu nối M12 5 chân, có 5 ổ cắm, khóa đôi, tương thích Emerson 2140/2130, chiều dài cáp 6', với tính năng ngắt an toàn, ngõ vào gia tốc 3 tục (XYZ)

CMX2147

Đầu kết nối M12 8 chân chuyển sang đầu nối LEMO® 4 chân, tương thích Emerson 2140, ngõ vào máy đo tốc độ kênh đơn, cáp thẳng dài 21' cho SpeedVue

CMX2148

CMX2149

CMX2151

CMX2148

Đầu kết nối M12 8 chân chuyển sang đầu nối Amphenol 8 chân, tương thích Emerson 2140, ngõ vào máy đo tốc độ kênh đơn, cáp thẳng dài 2' cho Máy đo tốc độ laser Series 404

CMX2149

Đầu kết nối M12 8 chân chuyển sang đầu nối phích cắm BNC "F", tương thích Emerson 2140, ngõ vào máy đo tốc độ kênh đơn, cáp thẳng dài 2' cho Máy đo tốc độ TTL

CMX2151

Đầu kết nối M12 được đúc 5 chân, tương thích Emerson 2130, chuyển sang 2 ổ cắm M12 được nối dây, kênh A (màu vàng) và kênh B (màu xanh), dài 18'', ngõ vào gia tốc kế

CMX2152

CMX2153

CMX2154

CMX2152

Đầu kết nối M12 được đúc 5 chân, tương thích Emerson 2130, chuyển sang Jack Dual BNC "E", cáp dài 18'', kênh A vàng, kênh B xanh, ngõ vào kép gia tốc kế

CMX2102

Đầu kết nối M12 được đúc 5 chân, tương thích Emerson 2130, chuyển sang Jack Dual BNC "F", cáp dài 18'', kênh A vàng, kênh B xanh, ngõ vào kép gia tốc kế

CMX2154

Đầu kết nối M12 5 chân được đúc, tương thích Emerson 2130, chuyển sang phích cắm BNC "F", ngõ vào kênh đơn gia tốc kế

CMX2155

CMX2161-E

CMX2161-F

CMX2155

Đầu kết nối A-Coded M12 5 chân, tương thích Emerson 2140, chuyển sang bộ chuyển đổi A-Coded M12 5 ổ cắm, cáp thẳng dài 9'', ngõ vào kênh đơn gia tốc kế

CMX2161-E

Đầu kết nối M12 5 chân, tương thích Emerson 2140, chuyển sang Jack Dual BNC "E", kênh "A" đỏ, kênh "B" xanh, cáp thẳng dài 1.5', ngõ vào kênh đôi gia tốc kế

CMX2161-F

Đầu kết nối M12 5 chân, tương thích Emerson 2140, chuyển sang ổ cắm Dual BNC "F", kênh "A" đỏ, kênh "B" xanh, cáp thẳng dài 1.5', ngõ vào kênh đôi gia tốc kế

CMX2161-T

CMX2162-E

CMX2162-F

CMX2161-T

Đầu kết nối M12 5 chân, tương thích Emerson 2140, chuyển sang ổ cắm Dual BNC "F", kênh "A" đỏ, kênh "B" xanh, cáp thẳng dài 1.5', ngõ vào kênh đôi gia tốc kế

CMX2162-E

Đầu kết nối M12 5 chân, tương thích Emerson 2140, chuyển sang ổ cắm Dual BNC "E", kênh "A" xám, kênh "D" đen, cáp thẳng dài 1.5', ngõ vào kênh đôi gia tốc kế

CMX2162-F

Đầu kết nối M12 được đúc 5 chân, 2 kênh, tương thích Emerson 2140, chuyển sang ổ cắm Dual BNC "F" được nối dây ngõ vào gia tốc kế với kênh C (xám), và kênh D (đen), dài 18''

CMX2162-T

CMX2171

CMX2172

CMX2162-T

Đầu kết nối M12 được đúc 5 chân, 2 kênh, tương thích Emerson 2140, chuyển sang ngõ vào kép của gia tốc kế dạng ổ cắm Dual M12, cáp dào 1.5', kênh "C" xám, kênh "D" đen,

CMX2171

Đầu kết nối M12 tròn 8 chân, tương thích Emerson 2140 chuyển sang Jack BNC "E" của ngõ vào điện áp kênh đơn, chiều dài dây thẳng 2'

CMX2172

Bộ chuyển đổi ngõ vào điện áp kênh A, tương thích Emerson 2140, với ngõ vào Tach M12 tròn 8 chân, chuyển sang Jack BNC của phích cắm BNC và điện áp cho Tach

CMX2173

CMX2174

CMX2175

CMX2173

Bộ chuyển đổi M12 8 chân tròn, tương thích Emerson 2140, chuyển sang đầu nối BNC "E" kép, với 1 ngõ vào điện áp kênh "A" đỏ, ngõ vào điện áp kênh "B", cáp chiều dài 1'

CMX2174

Đầu nối M12 8 chân tròn, tương thích Emerson 2140, chuyển sang đầu nối BNC "E" kép và phích cắm BNC "F" của ngõ vào vận tốc kế với 2 kênh điện áp "A" đỏ và "B" vàng

CMX2175

Đầu nối M12 8 chân tròn, tương thích Emerson 2140, chuyển sang 3 Jack BNC cho các kênh A, B, C

CMX2177

CMX2178

CTC-A21402CHACC-TU-PLUS

CMX2177

Đầu kết nối M12 8 chân tròn, tương thích Emerson 2140, chuyển sang 4 đầu nối cho 4 kênh ngõ vào điện áp dạng Jack BNC "E", dây cáp thẳng dài 1 1'

CMX2178

Dây chuyển đổi từ đầu nối M12 8 chân tròn, tương thích Emerson 2140 sang 3 đầu nối cho ngõ vào điện áp dạng Jack BNC "E", dây cáp thẳng dài 1'