Cáp Braided Armor Protected

Cáp Braided Armor Protected là loại cáp được bện vỏ kim loại chắc chắn, lõi bên trong cũng được bọc lớp vỏ nhựa.

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

CB802

CB806

CB810

CB802

Cáp có lõi được bọc vỏ, xoắn, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bện bằng thép không gỉ, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB806

Cáp giá rẻ có lõi được bọc vỏ, xoắn, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bện bằng thép không gỉ, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB810

Cáp có lõi được bọc vỏ, xoắn, lớp vỏ ngoài Polyurethane đen được bện bằng thép không gỉ, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

CB811

CB812

CB818

CB811

Cáp có lõi được bọc vỏ, xoắn, nặng lớp vỏ ngoài FEP vàng được bện bằng thép không gỉ, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB812

Cáp có lõi là 3 dây được bọc vỏ, xoắn, lớp vỏ ngoài FEP trắng được bện bằng thép không gỉ, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Cáp có lõi là 4 dây dẫn được bọc vỏ, xoắn, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bện bằng thép không gỉ, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB819

Cáp có lõi là 4 dây dẫn được bọc vỏ, xoắn, lớp vỏ ngoài FEP cam được bện bằng thép không gỉ, 0.25” (6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)