Đầu nối gia tốc kế cỡ nhỏ

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

  • Các đầu nối gắn cố định

J2A

R2J

J2N

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đầu nối đúc bằng Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 chân, với cao su uốn cong giảm căng, đúc bằng Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đầu nối đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

J2P

J2Q

V2J

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đầu nối đúc bằng Polyurethane, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, Polycarbonate với vòng khóa nối đất cho các vị trí loại 1, phân loại 2

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Viton® với chèn Polycarbonate, để sử dụng với gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

J2R

JV2R

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đúc bằng PPS, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Viton® với chèn PPS, để sử dụng với gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

  • Các bộ đầu nối gắn nhỏ gọn tương thích

CK-J2A

CK-V2J

CK-J2R

Bộ đầu nối kiểu uốn cong Mini-MIL 2 ổ cắm Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối Mini-MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Viton® với chèn Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu uốn cong Mini-MIL 2 ổ cắm, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

  • Các đầu nối đo lường di động

J2C

R2J

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm để sử dụng với gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, với cao su uốn cong giảm căng, đđúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

R2J

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 chân, với cao su uốn cong giảm căng, đúc bằng Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)