Đầu nối gia tốc kế cỡ nhỏ

  • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
  • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

  • Các đầu nối gắn cố định

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đầu nối đúc bằng Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 chân, với cao su uốn cong giảm căng, đúc bằng Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đầu nối đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đầu nối đúc bằng Polyurethane, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

V2J

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Viton® với chèn Polycarbonate, để sử dụng với gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

J2R

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đúc bằng PPS, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

JV2R

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Viton® với chèn PPS, để sử dụng với gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

JQ2A

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Polyurethane, đo cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

JQ2N

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Nylon, đo cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các bộ đầu nối gắn nhỏ gọn tương thích

Bộ đầu nối kiểu uốn cong Mini-MIL 2 ổ cắm Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối Mini-MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Viton® với chèn Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu uốn cong Mini-MIL 2 ổ cắm, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

  • Các đầu nối đo lường di động

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm để sử dụng với gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, với cao su uốn cong giảm căng, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

R2J

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 chân, với cao su uốn cong giảm căng, đúc bằng Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)