Đầu nối được nối đất

  • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
  • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

  • Các đầu nối tương thích với cảm biến trục đơn

Q2A

K2CG

Q2N

Q2A

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm với Backshell nối đất và cao su giảm căng, đo di động hoặc cố định, đúc Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc Nylon, đo cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các đầu nối tương thích với cảm biến 2 trục ngõ ra kép

Q3A

K3CG

Q3N

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Polyurethane, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, với vỏ sau nối đất và cao su uốn giảm căng, đúc bằng Polyurethane, đo di động hoặc cố định, nhiệt độ tối đa 250 ° F (121 ° C)

Q3N

Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các đầu nối tương thích cảm biến thu nhỏ

JQ2A

JQ2N

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Polyurethane, đo cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Nylon, đo cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các đầu nối tương thích cảm biến 2 rục

JQ4A

JQ4N

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm, đúc bằng Polycarbonate với vòng khóa nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đo cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm, với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc bằng Nylon, đo cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)