Đầu chuyển đổi cáp

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

CB901-1A

CB902-1A

CB903-1A

CB901-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng là MIL 2 chân In-Line

CB902-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng là MIL 3 chân In-Line

CB903-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng MIL 2 chân và MIL 2 chân Bulkhead , 0.5” (12.7 mm) NPT

CB904-1A

CB905-1A

CB906-1A

CB904-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng MIL 2 chân - Jack BNC Bulkhead, 0.5” (12.7 mm) NPT

CB905-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng MIL 3 chân - MIL 3 chân Bulkhead, 0.5” (12.7 mm) NPT

CB906-1A

Bộ kết nối với 2 đầu có dạng MIL 2 chân và Jack BNC được nối bằng cáp dài 0.5” (12.7 mm) NPT

CB906-1B

CB907-1A

CB908-1A

CB906-1B

Bộ kết nối với 2 đầu có dạng là MIL 2 chân - phích cắm BNC được nối bằng cáp dài 0.5” (12.7 mm) NPT

CB907-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là phích cắm BNC - đầu kẹp dành cho dây cáp có đầu bị tước

CB908-1A

Đầu chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 chân - phích cắm BNC, với lớp bọc bổ sung

CB909-1A

CB910-1A

CB910-2A

CB909-1A

Đầu chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 chân - Jack BNC, với lớp bọc bổ sung

CB910-2A

Bộ chuyển đổi Jack BNC In-Line

CB910-2A

Bộ chuyển đổi Jack BNC Bulkhead

CB911-1A

CB911-3A

CB912-1A

CB911-1A

Bộ chuyển đổi BNC Tee

CB911-3A

Bộ chuyển đổi phích cắm BNC In-Line

CB912-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 ổ cắm và phích cắm BNC, với lớp bọc bổ sung

CB913-1A

CB914-1A

CB916-1A

CB913-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 ổ cắm và Jack BNC, với lớp bọc bổ sung

CB914-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 ổ cắm và MIL 2 chân

CB916-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là phích cắm BNC "F" và Jack BNC "E", có tính năng an toàn đi kèm

CB916-2A

CB917 Series

CB918-1A

CB916-2A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là phích cắm BNC "F" và phích cắm BNC "F, có tính năng an toàn đi kèm

CB917-1A

Dòng giá đỡ BNC

CB918-1A

Bộ chuyển đổi từ đầu nối có vỏ kín 2 ổ cắm sang phích lắm BNC,

CB919-1A

EMPP

CB924-1A

CB919-1A

Bộ kết nối BNC góc phải Jack "E" sang phích cắm "F"

EMPP

Đầu nối giắc BNC được đúc với bộ bảo vệ ren nylon, có thể lắp đặt tại hiện trường & lý tưởng cho môi trường ẩm ướt, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

CB924-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng là MIL 4 chân và Mini-MIL 4 chân

CB936-1A

CB936-2A

CB937-1A

CB936-1A

Bộ chuyển đổi SMB sang BNC

CB936-2A

Cáp chuyển đổi giắc cắm SMB sang BNC, chiều dài 13" (330 mm)

Ống nối với 2 đầu có dạng là Mini-MIL 4 chân sang Mini-MIL 4 chân Bulkhead, 0,5 ”(12,7 mm) NPT