Đầu chuyển đổi cáp

  • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
  • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

CB901-1A

CB902-1A

CB903-1A

CB901-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng là MIL 2 chân In-Line

CB902-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng là MIL 3 chân In-Line

CB903-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng MIL 2 chân và MIL 2 chân Bulkhead , 0.5” (12.7 mm) NPT

CB904-1A

CB905-1A

CB906-1A

CB904-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng MIL 2 chân - Jack BNC Bulkhead, 0.5” (12.7 mm) NPT

CB905-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng MIL 3 chân - MIL 3 chân Bulkhead, 0.5” (12.7 mm) NPT

CB906-1A

Bộ kết nối với 2 đầu có dạng MIL 2 chân và Jack BNC được nối bằng cáp dài 0.5” (12.7 mm) NPT

CB906-1B

CB907-1A

CB908-1A

CB906-1B

Bộ kết nối với 2 đầu có dạng là MIL 2 chân - phích cắm BNC được nối bằng cáp dài 0.5” (12.7 mm) NPT

CB907-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là phích cắm BNC - đầu kẹp dành cho dây cáp có đầu bị tước

CB908-1A

Đầu chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 chân - phích cắm BNC, với lớp bọc bổ sung

CB909-1A

CB910-1A

CB910-2A

CB909-1A

Đầu chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 chân - Jack BNC, với lớp bọc bổ sung

CB910-2A

Bộ chuyển đổi Jack BNC In-Line

CB910-2A

Bộ chuyển đổi Jack BNC Bulkhead

CB911-1A

CB911-3A

CB912-1A

CB911-1A

Bộ chuyển đổi BNC Tee

CB911-3A

Bộ chuyển đổi phích cắm BNC In-Line

CB912-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 ổ cắm và phích cắm BNC, với lớp bọc bổ sung

CB913-1A

CB914-1A

CB916-1A

CB913-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 ổ cắm và Jack BNC, với lớp bọc bổ sung

CB914-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là MIL 2 ổ cắm và MIL 2 chân

CB916-1A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là phích cắm BNC "F" và Jack BNC "E", có tính năng an toàn đi kèm

CB916-2A

CB917 Series

CB918-1A

CB916-2A

Bộ chuyển đổi với 2 đầu có dạng là phích cắm BNC "F" và phích cắm BNC "F, có tính năng an toàn đi kèm

CB917-1A

Dòng giá đỡ BNC

CB918-1A

Bộ chuyển đổi từ đầu nối có vỏ kín 2 ổ cắm sang phích lắm BNC,

CB919-1A

CB924-1A

CB936-1A

CB919-1A

Bộ kết nối BNC góc phải Jack "E" sang phích cắm "F"

CB924-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng là MIL 4 chân và Mini-MIL 4 chân

CB936-1A

Bộ chuyển đổi SMB sang BNC

CB937-1A

CB937-1A

Ống nối với 2 đầu có dạng là Mini-MIL 4 chân sang Mini-MIL 4 chân Bulkhead, 0,5 ”(12,7 mm) NPT