Cáp có vỏ bọc thép

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

CB202

CB206

CB212

CB802

Cáp có lõi đôi xoắn được bọc vỏ, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bọc bằng thép không gỉ, 0.27” (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB206

Cáp giá rẻ có lõi đôi xoắn được bọc vỏ, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bọc bằng thép không gỉ, 0.27” (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB212

Cáp có lõi là 3 dây dẫn được bọc vỏ, lớp vỏ ngoài FEP trắng được bọc bằng thép không gỉ, 0.27" (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB218

CB296

CB298

CB218

Cáp có lõi là 4 dây dẫn được bọc vỏ, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bọc bằng thép không gỉ, 0.27" (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB296

Cáp có lõi đôi xoắn được bọc vỏ, được chứng nhận Class 1, Division 2, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bọc bằng thép không gỉ, 0.27” (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB298

Cáp có lõi là 4 dây dẫn được bọc vỏ, được chứng nhận Class 1, Division 2, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bện bằng thép không gỉ, 0.27" (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB602

CB606

CB612

CB602

Cáp có lõi đôi xoắn được bọc vỏ, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bọc bằng thép không gỉ, 0.27” (6.9 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB606

Cáp giá rẻ có lõi được bọc vỏ, xoắn, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bện bằng thép không gỉ dày, 0.303” (7.7 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB612

Cáp có lõi là 3 dây dẫn được bọc vỏ, lớp vỏ ngoài FEP trắng được bọc bằng thép không gỉ dày, 0.303” (7.7 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CB618

CB618

Cáp có lõi là 4 dây dẫn được bọc vỏ, lớp vỏ ngoài FEP đỏ được bọc bằng thép không gỉ dày, 0.303” (7.7 mm) OD, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)