Đầu nối gia tốc kế 3 trục

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

  • Các đầu nối gắn cố định

J4A

J4L

J4N

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm cho gia tốc kế 3 trục 4 chân, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm có bọc ống, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 212°F (100°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm cho gia tốc kế 3 trục 4 chân, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

J4R

M4A

M4N

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm cho gia tốc kế 3 trục 4 chân, đúc bằng PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm sử dụng với 4 cáp dẫn, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm sử dụng với 4 cáp dẫn, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

R4J

V4J

G4H1

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 với vòng cao su giảm căng, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm, với Viton® Seal-Tight Boot, chèn Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối dạng ổ cắm khóa xoắn 4 lỗ, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

JV4R

JQ4A

JQ4N

Bộ đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm, với Viton® Seal-Tight Boot, chèn PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Đầu nối MIL 4 cắm, đúc bằng Polycarbonate, với dòng khóa nối đất dành cho các khu vực loại 1, phân loại 2, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối MIL 4 cắm, đúc bằng Nylon, với Backshell nối đất dành cho các khu vực loại 1, phân loại 2, phép đo cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Bộ đầu kết nối 3 trục tương thích gắn cố định

CK-J4A

CK-J4R

Bộ đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm cho gia tốc kế 3 trục 4 chân, đúc bằng Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm cho gia tốc kế 3 trục 4 chân, đúc bằng PPS, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

  • Bộ dụng cụ gắn cố định

J4C

M4C

R4J

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm với vòng cao su giảm căng, sử dụng cho gia tốc kế 3 trục 4 chân, đúc bằng Polyurethane, phép đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 4 cáp dẫn, có vòng cao su giảm căng, đúc bằng Polyurethane, phép đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu Mini-MIL 4 chân cắm với vòng cao su giảm căng, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

G4H1

Đầu nối dạng ổ cắm khóa xoắn 4 lỗ, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Đầu nối dành cho đo di động

CK-V4J

CK-G4H1

Bộ đầu nối kiểu Mini-MIL 4 ổ cắm, với Viton® Seal-Tight Boot, chèn Polycarbonate, cho gia tốc kế kiểu Mini-MIL 3 trục 4 pin, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối dạng ổ cắm khóa xoắn 4 lỗ, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)