Bộ chuyển đổi chuyên biệt

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

CMX2702

CMX2503

Đầu nối kiểu MIL 3 chân đến bộ cáp chuyển đổi 2 ổ cắm