Đầu nối kích thước tiêu chuẩn và nhỏ gọn

  • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
  • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí

Các sản phẩm

  • Các đầu nối gắn cố định
A2A

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối gắn cố định đúc bằng Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2L

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối gắn cố định đúc bằng Polycarbonate có bọc ống chịu thủy lực, nhiệt độ tối đa 212°F (100°C)

A2N

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối gắn cố định đúc bằng Nylon, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2P

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối gắn cố định đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2R

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối gắn cố định đúc bằng PPS, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

A2S

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối gắn cố định và vòng khóa đúc bằng PPS, không có kim loại tiếp xúc, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

B2A

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, bọc vỏ Silicone với chèn Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

B2N

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, bọc vỏ Silicone với chèn Nylon, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

B2R

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, bọc vỏ Silicone với chèn PPS, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

R2H

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, sử dụng với cáp có bọc giáp, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

V2N

Đầu nối 2 ổ cắm, bọc vỏ VITON® BOOT với chèn Nylon, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

V2R

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, bọc vỏ Viton® với chèn PPS, chịu nhiệt độ cao, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

A2E

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, đúc Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2U

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định hoặc di động, đúc Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2V

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, đúc PPS, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

A2Y

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, đúc Nylon, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

D2H

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, với Backshell, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

D2J

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, với Backshell, chịu nhiệt độ cao, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

D2Q

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định, với Backshell, dành cho những khu vực loại 1, phân loại 2, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

R2C

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, với bộ cao su uốn giảm căng, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

M2A

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 2 ổ cắm trực tiếp, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

M2N

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 2 ổ cắm trực tiếp, gắn cố định, đúc bằng Nylon, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Q2A

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm với Backshell nối đất, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, đúc Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Q2N

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm với Backshell nối đất, đo cố định, đúc Nylon, dành cho vùng loại 1, phân loại 2, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các bộ đầu nối gắn cố định

Đầu nối Polycarbonate kiểu MIL 2 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối Nylon kiểu MIL 2 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối PSS kiểu MIL 2 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Đầu nối PSS kiểu MIL 2 ổ cắm và vòng khóa, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm bằng Silicon, chèn Polycarbonate, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm bằng Silicon, chèn PPS, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm có Backshell, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm có Backshell, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 chân có cao su, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm bọc vỏ Viton® với chèn PPS, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Bộ đầu nối 5 ổ cắm M12 để sử dụng với 2 cáp dẫn Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL Polycarbonate, 2 ổ cắm, giá rẻ, với Polycarbonate, phù hợp với cảm biến dòng CTC MA, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các đầu nối tiêu chuẩn tương thích với đo lường di động

Bộ đầu nối 2 ổ cắm MIL-Spec, đo di động, bộ giảm độ căng Polycarbonate tùy chỉnh, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối 2 ổ cắm MIL-Spec, đo di động, được nối đất đến vỏ, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối 2 ổ cắm MIL-Spec, đo di động, bộ giảm độ căng Polycarbonate tùy chỉnh, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL-Spec 2 ổ cắm, đo di động, đúc Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL-Spec 2 chân, đúc Polyurethane, với cao su uốn cong giảm căng, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu kết nối dạng MIL 2 ổ cắm với Backsheel nối đất và cao su giảm căng, được đúc Polyurethane, dành cho phép đo di động hoặc cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các bộ đầu nối tiêu chuẩn tương thích với đo lường di động
CK-D2C

Bộ đầu nối 2 ổ cắm MIL-Spec, bộ giảm độ căng Polycarbonate tùy chỉnh, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL-Spec, đúc Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 2 chân, đúc Polyurethane, với cao su uốn cong giảm căng, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)