Đầu nối kích thước tiêu chuẩn và nhỏ gọn

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

  • Các đầu nối gắn cố định

A2A

A2L

A2N

A2A

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2L

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối ống đúc bằng Polycarbonate có bọc ống chịu thủy lực, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 212°F (100°C)

A2N

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối đúc bằng Polyurethane, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2P

A2R

A2S

A2P

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối đúc bằng Polyurethane, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2R

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối đúc bằng PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

A2S

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đầu nối và vòng khóa đúc bằng PPS, không có kim loại tiếp xúc, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

B2A

B2N

B2R

B2A

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Silicone với chèn Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

B2N

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Silicone với chèn Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

B2R

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Silicone với chèn PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

R2H

V2N

V2R

R2H

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, để sử dụng với cáp có bọc giáp, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

V2N

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, để sử dụng với cáp có bọc giáp, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

V2R

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Viton® với chèn PPS, chịu nhiệt độ cao, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

A2E

A2U

A2V

A2E

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đúc Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2U

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đúc Polyurethane, gắn cố định hoặc di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

A2V

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đúc PPS, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

A2Y

D2H

D2J

A2Y

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, đúc Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

D2H

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, với Backshell, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

D2J

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, với Backshell, chịu nhiệt độ cao, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

D2Q

R2C

M2A

D2Q

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, với Backshell, dành cho những khu vực loại 1, phân loại 2, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

R2C

Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, với bộ giảm căng uốn cao su, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

M2A

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 2 ổ cắm trực tiếp, đúc bằng Polycarbonate, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

M2N

M2N

Đầu nối kiểu M12 5 ổ cắm với 2 ổ cắm trực tiếp, đúc bằng Nylon, gắn cố định, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các bộ đầu nối gắn cố định

CK-A2A

CK-A2N

CK-A2R

Đầu nối Polycarbonate kiểu MIL 2 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối Nylon kiểu MIL 2 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối PSS kiểu MIL 2 ổ cắm, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

CK-A2S

CK-B2A

CK-B2R

Đầu nối PSS kiểu MIL 2 ổ cắm và vòng khóa, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm bằng Silicon, chèn Polycarbonate, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm bằng Silicon, chèn PPS, tiếp điểm uốn, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

CK-D2H

CK-D2J

CK-R2C

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm có Backshell, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm có Backshell, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 chân có cao su, đúc bằng Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

CK-V2R

CK-M2A

Bộ đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm bọc vỏ Viton® với chèn PPS, nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Bộ đầu nối 5 ổ cắm M12 để sử dụng với 2 cáp dẫn Polycarbonate, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các đầu nối tiêu chuẩn tương thích với đo lường di động

D2C

D2CG

K2C

Bộ đầu nối 2 ổ cắm MIL-Spec, bộ giảm độ căng Polycarbonate tùy chỉnh, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối 2 ổ cắm MIL-Spec, được nối đất đến vỏ, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối 2 ổ cắm MIL-Spec, bộ giảm độ căng Polycarbonate tùy chỉnh, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

D2D

R2C

Đầu nối kiểu MIL-Spec 2 ổ cắm, đúc Polyurethane, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL-Spec 2 chân, đúc Polyurethane, với cao su uốn cong giảm căng, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

  • Các bộ đầu nối tiêu chuẩn tương thích với đo lường di động

CK-D2C

CK-D2D

CK-R2C

CK-D2C

Bộ đầu nối 2 ổ cắm MIL-Spec, bộ giảm độ căng Polycarbonate tùy chỉnh, đo di động, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Bộ đầu nối kiểu MIL-Spec, đúc Polyurethane, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Đầu nối kiểu MIL 2 chân, đúc Polyurethane, với cao su uốn cong giảm căng, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)