Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / Vision Builder for Automated Inspection (VBAI)

Vision Builder for Automated Inspection (VBAI)

VBAI

Vision Builder for Automated Inspection (VBAI) là phần mềm cho phép người dùng thực hiện việc định cấu hình camera, tùy chỉnh xử lý hình ảnh và xuất kết quả khảo sát mà không cần phải lập trình.

VBAI hỗ trợ người dùng phát triển và triển khai nhanh chóng hệ thống kiểm tra thị giác máy. Sử dụng các công cụ phát triển theo hướng menu, người dùng có thể định cấu hình máy ảnh, tùy chỉnh xử lý hình ảnh từ hàng trăm thuật toán và các bước kiểm tra, giao tiếp với thiết bị phần cứng tự động hóa và xuất ra kết quả kiểm tra.

 

Các sản phẩm liên quan