Trang chủ / Sản phẩm / LabVIEW Course / Phần mềm NI / LabVIEW+ Suite

LabVIEW+ Suite

 

LabVIEW+ Suite là một gói phần mềm bao gòm LabVIEW, cùng với DIAdem, TestStand, FlexLogger và nhiều phần mềm của NI khác. Suite sẽ giúp cho các kỹ sư tiết kiệm thời gian đáng kể bằng cách cung cấp các công cụ đa năng để phục vụ việc đo lường, phân tích và kiểm thử.

Các ứng dụng chính

  • Đo lường - Kết nối và tự động hóa bất kỳ thiết bị nào với LabVIEW - Thực hiện phép đo nhanh chóng với FlexLogger hay InstrumentStudio
  • Phân tích - Thực hiện các tính toán, tạo các biểu đồ "Chart" hay "Graph" ngay lập tức, và xây dựng báo cáo với DIAdem.
  • Kiểm thử - Phát triển và triển khai đánh giá và sản xuất hệ thống kiểm thử với TestStand

Các lợi ích chính

  • Giảm thời gian phát triển và bảo dưỡng - Phần mềm được thiết kế cho các kỹ sư với các tính năng và công cụ cụ thể để tiết kiệm thời gian
  • Cải thiện phân tích và tận dụng dữ liệu - Sử dụng dữ liệu của bạn và tạo báo cáo để chia sẻ thông tin
  • Hệ thống của bạn đáp ứng được cả các yêu cầu trong tương lai - Phần mềm NI có tính mở và có thể phù hợp với cả những thiết bị ngoài NI, và những ngôn ngữ lập trình phổ biến khác

Xem thêm các công cụ phần mềm khác của NI (National Instruments)

https://www.peritec.vn/product_category/ni-software/