Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / NI Multisim™

Multisim™

NI Multisim™

Phần mềm Multisim™

NI Multisim™ - phần mềm thiết kế mạch và mô phỏng SPICE tiêu chuẩn công nghiệp cho điện tử tương tự, kỹ thuật số, điện tử công suất trong giáo dục và nghiên cứu.

Phần mềm còn cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn, công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện.

Bên cạnh đó, NI còn tích hợp thêm vào phần mềm NI Ultiboard vào Multisim™, cho phép dễ dàng chuyển đổi từ sơ đồ nguyên lý sang PCB. Sau đó xuất ra các tệp có định dạng tiêu chuẩn công nghiệp như Gerber và DXF và tải lên máy in mạch PCB - Voltera V-One để tạo ra các nguyên mẫu một cách nhanh chóng để kiểm tra thiết kế mạch từ đó rút ngắn thời gian từ thiết kế đến thị trường tiêu thụ.

Giải pháp thiết kế và chế tạo PCB với Multisim Ultiboard và Volter V-One

Tìm hiểu thêm về NI Ultiboard: https://www.peritec.vn/product/ni-ultiboard/

Tìm hiểu thêm về máy in mạch PCB - Voltera V-One: https://www.peritec.vn/product/voltera-v-one/

Multisim™ - Phần mềm thiết kế mạch và mô phỏng

Multisim™ - Phần mềm thiết kế mạch và mô phỏng. Công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện. Phần mềm còn cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn. Số lượng lớn công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện. Phần mềm còn cung cấp hệ thống thư viện linh kiện lớn. Công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện. Còn cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn, công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện. Phần mềm còn cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn, công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện.

Phần mềm còn cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn. Công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện. Chương trình còn cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn, công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện. linh kiện rộng lớn, công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện.

Hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn. Công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện. Cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn. Công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện. Cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn. Công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện.

Các sản phẩm liên quan