Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / NI VeriStand

NI VeriStand

VeriStand

VeriStand là phần mềm dành cho các ứng dụng kiểm tra thời gian thực như tạo kích thích, thu thập dữ liệu, tính toán và tùy chỉnh tỉ lệ các kênh dữ liệu.

Phần mềm VeriStand giúp bạn định cấu hình các kênh I/O, ghi dữ liệu, tạo các kích thích và giao tiếp máy chủ cho thiết bị phần cứng thời gian thực NI. Bạn cũng có thể nhập các mô hình mô phỏng và thuật toán điều khiển, phản hồi các sự kiện bằng các cảnh báo có thể tùy chỉnh và bật tự động kiểm tra với trình ghi macro, TestStand, .NET và các phần mềm khác. Bên cạnh đó bạn có thể tương tác và giám sát dữ liệu ứng dụng, trạng thái cảnh báo và số liệu thực thi hệ thống bằng giao diện người dùng có thể chỉnh sửa ngay cả khi hệ thống đang thực thi. Mặc dù bạn không cần kiến thức về lập trình nhưng bạn cũng có thể sử dụng nhiều môi trường phần mềm khác nhau như LabVIEW, ANSI C / C ++, Python và ASAM XIL để thêm chức năng tùy chỉnh vào VeriStand.

VeriStand giúp giảm thiểu thời gian cho các kỹ sư kiểm tra để kiểm tra các sản phẩm với phạm vi chức năng rộng bao gồm thu thập dữ liệu tùy chỉnh, tích hợp mô hình mô phỏng, quy trình kiểm tra và ghi dữ liệu trong các hệ thống kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra Hardware-in-the-Loop (HIL).

Các sản phẩm liên quan

Contact Me on Zalo