Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / DAQExpress

DAQExpress

DAQExpress là phần mềm miễn phí của NI cho phép bạn xem, ghi và khám phá dữ liệu đo của mình từ các thiết bị phần cứng của NI. DAQExpress giúp bạn dễ dàng cấu hình phần cứng đo lường tương thích, đồng thời xem và phân tích dữ liệu bằng các bảng phân tích tương tác. Thu thập ngay lập tức dữ liệu đo lường mà không cần lập trình hoặc thực hiện tự động hóa quy trình đo lường cơ bản bằng cách tạo LabVIEW VI cơ bản trong trình chỉnh sửa DAQExpress.

Đặc tính nổi trội

Đơn giản hóa thiết lập của bạn

Tiết kiệm thời gian với khả năng truy cập nhanh chóng vào tất cả các phép đo mà thiết bị DAQ của bạn hỗ trợ ngay khi bạn cắm nguồn điện.

Nhanh chóng nắm bắt và khám phá dữ liệu

Truy cập tức thì vào dữ liệu bạn quan tâm mà không phải mất thời gian lập trình hệ thống.

Tự tin đưa ra quyết định

Phân tích dữ liệu đã thu thập bằng các công cụ tích hợp để nhanh chóng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Các sản phẩm liên quan