Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / NI Ultiboard

NI Ultiboard

Phần mềm thiết kế và bố trí mạch PCB -NI Ultiboard

NI Ultiboard là phần mềm thiết kế và bố trí bảng mạch in tích hợp hoàn toàn với NI Multisim để thúc đẩy quá trình phát triển nguyên mẫu PCB.

Phần mềm cung cấp bố cục thiết kế PCB và nối dây hiệu quả với môi trường tùy chỉnh. Ultiboard cung cấp các công cụ linh hoạt để đặt các linh kiện và vẽ đường dây đồng với độ chính xác thủ công để xác định các linh kiện quan trọng. Hỗ trợ tính năng tự động để có thể nhanh chóng hoàn thành một bản thiết kế. Tích hợp với phần mềm Multisim dễ dàng chuyển đổi sơ đồ nguyên lý sang PCB.

Người dùng có thể dễ dàng xuất ra các định dạng tệp tiêu chuẩn công nghiệp như Gerber và DXF để hoàn thành quy trình thiết kế từ sơ đồ nguyên lý đến bố cục. Các file của Ultiboard sau khi xuất ra sử dụng để tải lên máy Voltera V-One để in ra thành các sản phẩm thực. Nhanh chóng tạo ra các nguyên mẫu để kiểm tra thiết kế mạch từ đó rút ngắn thời gian từ thiết kế đến thị trường tiêu thụ.

Giải pháp thiết kế và chế tạo PCB với Multisim Ultiboard và Volter V-One

Tìm hiểu thêm về NI Multisim: https://www.peritec.vn/product/multisim/

Tìm hiểu thêm về máy in mạch PCB - Voltera V-One: https://www.peritec.vn/product/voltera-v-one/

Hỗ trợ tính năng tự động

để có thể nhanh chóng hoàn thành một bản thiết kế. Tích hợp với phần mềm Multisim cung cấp khả năng chuyển sơ đồ nguyên lý đơn giản sang PCB. Hỗ trợ tính năng tự động để có thể nhanh chóng hoàn thành một bản thiết kế. Tích hợp với phần mềm Multisim cung cấp khả năng chuyển sơ đồ nguyên lý đơn giản sang PCB. Hỗ trợ tính năng tự động để có thể nhanh chóng hoàn thành một bản thiết kế.

Tích hợp với phần mềm Multisim cung cấp khả năng chuyển sơ đồ nguyên lý đơn giản sang PCB. Hỗ trợ tính năng tự động để có thể nhanh chóng hoàn thành một bản thiết kế. Tích hợp với phần mềm Multisim cung cấp khả năng chuyển sơ đồ nguyên lý đơn giản sang PCB. Hỗ trợ tính năng tự động để có thể nhanh chóng hoàn thành một bản thiết kế. Tích hợp với phần mềm Multisim cung cấp khả năng chuyển sơ đồ nguyên lý đơn giản sang PCB.

Các sản phẩm liên quan