Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / NI SystemLink

NI SystemLink

Phần mềm NI SystemLink

SystemLink là một môi trường quản lý dữ liệu và hệ thống thông minh giúp phá vỡ rào cản trong doanh nghiệp — từ ý tưởng đến sản xuất. Được thiết kế cho các ứng dụng kỹ thuật, SystemLink kết hợp các ứng dụng và dịch vụ dữ liệu để tối ưu thời gian nghiên cứu và thời gian xuất xưởng bằng cách tận dụng thông tin thời gian thực một cách toàn diện. Từ nhóm kỹ sư nghiên cứu đến doanh nghiệp, SystemLink giúp bạn đạt được hiệu suất cao nhất.

Yêu cầu cấu hình cho hệ thống NI SystemLink

Thành phần  HĐH Windows, ít hơn 50 thiết bị Client  HĐH Windows, nhiều hơn 50 thiết bị client 
Processor 4-core trở lên 8-core trở lên
RAM
  • Tối thiểu 16 GB
  • Đề nghị 32 GB trở lên
  • Tối thiểu 32 GB
  • Đề nghị 64 GB trở lên
Disk
  • Tối thiểu 6 GB
  • Đề nghị 8 GB trở lên
16+ GB trở lên

 

Các sản phẩm liên quan