Kỹ thuật

Góc kỹ thuật

2020.06.06
LabVIEW

Cài đặt phần mềm cần thiết cho xử lý ảnh với LabVIEW

Để lấy ảnh trực tiếp từ camera (như webcam hoặc camera công nghiệp) và xử lý ảnh trong LabVIEW, chúng ta sẽ cần ít nhất 3 phần mềm sau:

  1. LabVIEW

https://www.ni.com/en-vn/support/downloads/software-products/download.labview.html

2. NI Vision Development Module

https://www.ni.com/en-vn/support/downloads/software-products/download.vision-development-module.html

3. NI Vision Acquisition Software

https://www.ni.com/en-vn/support/downloads/drivers/download.vision-acquisition-software.html

Bạn có thể download từng phần mềm trong các link ở phía trên.

Hoặc các bạn cũng có thể cài đặt từ NI Package Manager

Bước 1: Cài đặt NI Package Manager

Download NI Package Manager từ link sau và cài đặt.

https://www.ni.com/en-vn/support/downloads/software-products/download.package-manager.html

Bước 2:

Chạy NI Package Manager, trong mục "Programming Environments" chọn "LabVIEW and Drivers".

Bạn có thể chọn phiên bản LabVIEW mà bạn mong muốn cài đặt. Ở đây chúng ta chọn LabVIEW 2019 32-bit, rồi ấn nút Install.

Bạn phải chọn ít nhất 3 phần sau:

LabVIEW

Vision Development Module

NI-IMAQ, NI-IMAQdx, NI-IMAQ I/O

Với hầu hết các ứng dụng cơ bản của chúng ta thì NI-IMAQdx là đủ vì NI-IMAQdx hỗ trợ hầu hết các camera thông dụng như webcam (hỗ trợ Microsoft DirectShow), camera công nghiệp chuẩn USB3 Vision, GigE Vision, ...

Sau đó ấn nút "Next" để cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, Windows có thể yêu cầu bạn phải khởi động lại máy tính.

Bước 3: Kiểm tra

Vào LabVIEW, trong mục "Vision and Motion" của Functions Palette, kiểm tra thử có đủ các mục như trong hình chưa? NI-IMAQ, Vision Utilities, Image Processing, Machine Vision, NI-IMAQdx, Vision RIO, Vision Express.

Vào trong NI MAX:

  • Dưới mục Software, kiểm tra xem thử đã có 3 driver mà chúng ta cài đặt chưa. NI-IMAQ, NI-IMAQdx, NI-IMAQ I/O
  • Dưới mục Devices and Interfaces, kiểm tra xem thử camera của chúng ta đã được nhận chưa.

Chọn camera mà mình muốn kiểm tra, rồi bấm Snap. Hình ảnh lấy từ camera sẽ hiện lên.

Bắt tay vào lập trình thôi!

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm về NI Vision Development Module

Tham khảo khóa học LabVIEW Machine Vision and Image Processing của chúng tôi tại đây!

https://www.peritec.vn/wp-content/uploads/2020/03/Training-Course-Details-LabVIEW-Machine-Vision-and-Image-Processing-Course-vn.pdf

Các thông tin liên quan