Trang chủ / Sản phẩm / NI / USRP / WBX-20 USRP ™

Bo mạch con WBX-120 USRP™

Bo mạch con WBX-120 là bộ thu phát băng thông rộng bao phủ băng tần từ 50 MHz đến 2,2 GHz với băng thông tức thời 120 MHz. WBX-120 có thể phục vụ nhiều lĩnh vực ứng dụng bao gồm an toàn công cộng, thông tin liên lạc băng thông, vô tuyến nghiệp dư và ISM. WBX-120 tương thích với USRP X300 và USRP X310. Các bộ dao động cục bộ cho chuỗi nhận và truyền hoạt động độc lập, cho phép hoạt động song tần. Các tham chiếu cho bộ tạo dao động cục bộ được lấy từ xung Clock chính USRP, cho phép hoạt động đồng bộ với nhiều thiết bị USRP X300 / X310 được đồng bộ hóa.

Các sản phẩm liên quan