Trang chủ / Sản phẩm / NI / USRP / CDA 2990

CDA 2990

CDA 2990

Thiết bị tạo ra các tín hiệu, giúp người dùng đồng bộ hóa các hệ thống bao gồm các thiết bị vô tuyến được định nghĩa bằng phần mềm - USRP.

Thiết bị phân phối xung Clock là một phụ kiện mà người dùng có thể sử dụng để tạo ra tín hiệu định thời gian nhằm đồng bộ hóa hệ thống các thiết bị vô tuyến được định nghĩa bằng phần mềm - USRP. Thiết bị chấp nhận tín hiệu ngõ vào từ bên ngoài và tín hiệu ngõ vào PPS (xung / giây), đồng thời tiến hành khuếch đại và phân phối tín hiệu đến các ngõ ra.

CDA 2990 hỗ trợ nhiều tùy chọn cho các ngõ vào từ nguồn ngoài hoặc nguồn định thời gian - bộ tạo dao động nội ở bên trong.

Thiết bị có 2 phiên bản: phiên bản không có GPSDO và phiên bản có GPSDO

Đặc điểm ngõ vào

 • Xung Clock ngõ vào:
  • Tần số:
10 MHz
  • Dải công suất
0 dBm ~ 20 dBm (0.632 Vpk-pk ~ 6.325 Vpk-pk với 50 Ω)
  • Bộ ghép
AC
  • Trở kháng:
50 Ω
 • Ngõ vào PPS:
  • Giá trị điện áp nhỏ nhất kiến nghị
2.5 V
  • Giá trị điện áp lớn nhất kiến nghị
5 V
  • Giá trị điện áp hoạt động lớn nhất
5.3 V
  • Giá trị điện áp tuyệt đối lớn nhất
6.8 V
  • Điện áp tối đa cho mức logic thấp
0.74 V
  • Điện áp tối đa cho mức logic cao
1.8 V
  • Họ logic tương thích
TTL, CMOS, LVTTL, LVCMOS

Đặc điểm ngõ ra

 • Xung Clock ngõ ra:
  • Tần số
10 MHz
  • Độ chính xác tần số
 • Phiên bản không có GPSDO: phụ thuộc ngõ vào
 • Phiên bản có GPSDO, trạng thái unlock: 25 ppb
  • Công suất
10 dBm
  • Điện áp:
1.4 Vpk-pk
  • Dạng sóng:
Sóng vuông
  • Trở kháng:
50 Ω
  • Bộ ghép:
AC
 • Ngõ ra PPS:
  • Điện áp tối đa
5 V
  • Duty cycle - Thời gian mức Active
20%
  • Chu kỳ
1s
  • Dạng sóng
Xung mức logic