Trang chủ / Sản phẩm / NI / cDAQ - cRIO / NI 9760

NI 9760

NI‑9760 có 6 kênh ngõ vào vi sai có thể được định cấu hình riêng như ngõ vào cảm biến từ trở thay đổi (VR) hoặc cảm biến hiệu ứng Hall. Mỗi kênh có một ngõ ra kỹ thuật số ngoại vi, truyền ra những giá trị kỹ thuật số, có điều kiện của tín hiệu đầu vào VR / Hall. Các mạch VR sử dụng bộ loại bỏ nhiễu thích ứng trong các xung VR liên tục. Người dùng có thể định cấu hình ngưỡng cố định bằng cách sử dụng các điểm đặt DAC. Các mạch hiệu ứng Hall đọc nhiều loại tín hiệu kỹ thuật số đầu-cuối hoặc vi sai từ hiệu ứng Hall và cảm biến tiệm cận hoặc bất kỳ nguồn tín hiệu kỹ thuật số nào. Người dùng cũng có thể cấu hình ngưỡng logic với các điểm đặt DAC. Mỗi kênh hiệu ứng Hall bao gồm một điện trở kéo lên có thể lập trình được để chứa các cảm biến có ngõ ra đầu thu mở.

Các sản phẩm liên quan