Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / Phòng thí nghiệm điện tử viễn thông từ xa đa người dùng / netTIMS-FreeWire

netTIMS-FreeWire - Thiết bị thí nghiệm viễn thông cơ bản điều khiển từ xa

netTIMS-Freewire là hệ thống phòng thí nghiệm từ xa cho phép điều khiển và đo lường thời gian thực các thí nghiệm về viễn thông trực tuyến cho nhiều sinh viên đồng thời, thông qua mạng LAN và Internet, 24/7.

Phương pháp tiếp cận thực hành của phòng thí nghiệm ảo này giúp sinh viên tự tin và làm cho các bài thí nghiệm rất vừa ý vì sinh viên tự do khám phá và học hỏi. Khám phá càng nhiều, sinh viên học càng nhiều.

Đặc điểm

 • 30 sinh viên trở lên đồng thời trên mỗi máy chủ, với mỗi sinh viên truy cập vào bất kỳ thí nghiệm nào trên bo ứng dụng.
 • Dễ dàng thiết lập một cách nhanh chóng, không cần cài đặt phần mềm, có thể truy cập ngay lập tức thông qua PC, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng của mỗi học sinh thông qua trình duyệt web.
 • Quyền truy cập an toàn cho giảng viên tới toàn bộ chức năng ADMIN bao gồm bản ghi và kiểm tra hoạt động của sinh viên.
 • Mỗi sinh viên có thể xây dựng các bài thí nghiệm của riêng họ.

Khả năng thí nghiệm của net*TIMS - FreeWire

 • Giới thiệu về netTIMS-FreeWire (Intro to netTIMS-FreeWire)
 • Các phương trình mô hình hóa (Modeling equations)
 • Tạo tín hiệu DSBSC (DSBCS generation)
 • Giải điều chế theo dạng dịch tần (Product demodulation)
 • AM - điều chế biên độ - I (AM method I)
 • AM - điều chế biên độ - II (AM method II)
 • Bộ tách sóng đường bao (Envelope detection)
 • Bộ điều biến pha Armstrong (Armstrong’s phase modulator)
 • FM - Điều chế WBFM bằng VCO (FM - WBFM modulation by VCO)
 • FM giải điều chế bằng ZX (FM demo by zero crossing)
 • Lấy mẫu và tái thiết (Sampling and reconstruction)
 • Ghép kênh phân chia pha (Phase division Multiplex)
 • Tách kênh phân chia pha (Phase division demultiplex)
 • Điều chế và giải điều chế PWM (PWM mod and demod)
 • Thu lại sóng mang bằng PLL (Carrier acquisition by PLL)
 • Tin nhắn tương tự phức tạp (Complex analog messages)
 • Mã hóa PCM (PCM encoding)
 • Giải mã (PCM decoding)
 • Điều chế ASK (ASK modulation)
 • Giải điều chế (ASK demodulation)
 • Điều chế BPSK (BPSK modulation)
 • Giải điều chế BPSK (BPSK demodulation)
 • Điều chế QPSK (QPSK modulation)
 • Giải điều chế QPSK (QPSK demodulation)
 • Điều chế FSK (FSK modulation)
 • Đồ thị chòm sao tín hiệu (Signal constellations)
 • Biểu đồ mắt (Eye patterns)
 • Kênh nhiễu (The noise channel)
 • Bộ mã hóa và giải mã dòng (Line coding and decoding)
 • Điều chế QAM (QAM modulation)
 • Giải điều chế (QAM demodulation)
 • BPSK trong kênh băng thông bị nhiễu (BPSK in a noisy passband channel)
 • PCM và ghép kênh phân chia thời gian (PCM-TDM)
 • Giới thiệu về PAM-TDM (Intro to PAM-TDM)
 • Giới thiệu về QASK (Intro to QASK)
 • Tạo nhiễu bằng chuỗi nhị phân (Noise generation using binary sequences)
 • Quy tắc trải phổ (Principles of spread spectrum)
 • Giải điều chế AM và SNR (AM demodulation and SNR)

Các sản phẩm liên quan