Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / Phòng thí nghiệm điện tử viễn thông từ xa đa người dùng / netTIMS

netTIMS - Nền tảng dạng mô-đun cho phòng thí nghiệm viễn thông điều khiển từ xa

netTIMS là nền tảng cho phòng thí nghiệm điều khiển từ xa cung cấp khả năng mở rộng cho các bài thí nghiệm nâng cao. Hoàn toàn tùy chỉnh được các bài thí nghiệm, được nối dây trước bởi các giảng viên và điều khiển từ xa bởi các sinh viên. Hơn 200 bài thí nghiệm nâng cao bao quát các chủ đề điều chế, mã hóa cộng với tín hiệu, hệ thống tương tự và kỹ thuật số. Emona net*TIMS cung cấp thí nghiệm thực tế về viễn thông, tín hiệu và hệ thống phần cứng, phân phối đồng thời cho hơn 30 sinh viên qua mạng LAN và Internet trong thời gian thực.

Đặc điểm

 • Điều khiển phần cứng từ xa qua trình duyệt internet
 • Truy cập 24/7 vào phần cứng thí nghiệm TIMS thực tế
 • Ghi nhận tiến trình và truy cập của sinh viên theo thời gian thực
 • Sinh viên điều khiển phần cứng TIMS thực từ máy tính và hiển thị tín hiệu thực ngay lập tức trên phần mềm
 • Điều khiển phần cứng từ xa thông GUI
 • Khả năng linh hoạt trong nối dây các bài thí nghiệm
 • Khả năng tạo lỗi để sinh viên sửa lỗi
 • Sử dụng kết hợp nền tảng TIMS-301/C cho phép hệ thống tích hợp đầy đủ các tính năng mà hệ thống TIMS-301/C có cũng như khả năng tái sử dụng hệ thống TIMS-301/C có sẵn.

Khả năng thí nghiệm với netTIMS

 • Khả năng đáp ứng điều chế Delta (Adaptive Delta Modulation)
 • AM - Điều chế biên độ (AM - Amplitude Modulation)
 • Bộ điều biến pha Armstrong (Armstrong's Phase Modulator)
 • Điều chế và giải điều chế ASK (ASK - Modulation & Demodulation) 
 • Bộ tái tạo xung clock (Bit Clock Regeneration) 
 • Mã hóa và giải mã khối (Block Coding and Decoding)
 • Giới thiệu BPSK (BPSK - Introduction)
 • BPSK và BER (BPSK and BER)
 • Thu lại sóng mang bằng PLL (Carrier Acquisition - PLL) 
 • CDMA - 2 kênh (CDMA - 2 Channel)
 • Giới thiệu về CDMA (CDMA - Introduction)
 • CDMA - đa kênh (CDMA - Multichannel)
 • CDMA ở tần số sóng mang (CDMA at Carrier Frequencies) 
 • Mã hóa vòng xoắn (Convolutional Coding)
 • Vòng lặp (Costas Loop)
 • Điều chế Delta (Delta Demodulation)
 • Giải điều chế (Delta Modulation)
 • Điều chế Delta-sigma (Delta-sigma Modulation)
 • Phục hồi tín hiệu kỹ thuật số (Digital Signal Recovery)
 • DPSK và BER (DPSK and BER)
 • DPSK và thu lại sóng mang (DPSK and Carrier Acquisition)
 • DSBSC - Tạo tín hiệu và giải điều chế (DSBSC - Generation & Demodulation)
 • DSSS - Trải phổ (DSSS - Spread Spectrum)
 • Đường bao và bộ tách sóng đường bao (Envelopes and Envelope Detection)
 • Biểu đồ mắt và BER (Eye Patterns & BER)
 • FDM - Ghép kênh phân chia tần số (FDM - Frequency Division Multiplex)
 • FHSS: Fast & Slow Hopping
 • FHSS and Bit Error Rate Performance ÷ Fiber Optic Transmission, Splitting and Combining 
 • Truyền thông quang hai chiều (Fiber Optic - Bidirectional Transmission)
 • Sợi quang học - Ghép kênh chia bước sóng
 • FM - Giải điều chế FM bằng PLL (FM - Demodulation by PLL) 
 • FM - Giải điều chế bằng cách đếm ZX  (FM - Demodulation by Zero Crossing Counting)
 • FM - Deviation Multiplication 
 • FM, Wideband - Generation by VCO 
 • FM - Synchronous Demodulation
 • Frequency Synthesis with the PLL 
 • FSK - Generation & Envelope Demodulation 
 • GFSK - Gaussian FSK X Line-Coding & Decoding 
 • Matched Filter Detection X MSK, OQPSK, π/4-QPSK, π/4-DQPSK
 • Modeling Equations 
 • Modem: Multi-Level Data via Voiceband ÷ Modem: Data Rates & Voiceband Modems 
 • Multi-level QAM & PSK ÷ Multi-path - Time-invariant fading channel characteristics 
 • Noisy Channel
 • Noise Generation - Binary Sequences 
 • OFDM Principles - Introduction
 • PAM & TDM X PCM & Bit Clock Regeneration 
 • PCM Encoding & Decoding 
 • PCM TDM X PDM - Phase Division Multiplex 
 • PLL - Phase Lock Loop
 • PPM - Pulse Position Modulation 
 • PRBS Messages & Sequence Synchronization 
 • Product Demodulation
 • Pulse Shaping - Introduction 
 • Pulse shaping for band-limited channels
 • PWM - Pulse Width Modulation
 • QAM - Generation & Demodulation 
 • QAM and 4-PSK
 • QASK - Modulation & Demodulation
 • QPSK - Modulation & Demodulation 
 • Sampling & Reconstruction
 • Sampling with Sample-&-Hold 
 • Signal Constellations 4/8/16QAM and 4/8/16PSK 
 • SNR in AM Demodulated Signals 
 • SNR performance of SSB and DSBSC 
 • Spread Spectrum Principles
 • Speech in Telecommunications 
 • SSB Generation and Demodulation 
 • SSB Linear Amplifier Measurements
 • Superheterodyne 
 • TCM - Coding Gain 
 • TCM - Trellis Coding 
 • TDM 
 • Turbo coding 
 • UWB - Pulse Shapes & Spectra 
 • UWB - with BER 
 • UWB - Multiband Modulation
 • UWB - Multiple Access Orthogonal Pulse Modulation with MHP 
 • UWB - OOK, PPM, BPM & OPM 
 • Weaver's SSB Mod and Demodulator SIGNALS & SYSTEMS EXPERIMENTS MANUALS: 
 • Special Signals - characteristics and applications 
 • Modeling Linear and Non-linear Systems
 • Unraveling Convolution 
 • Integration, correlation & matched filters 
 • Exploring complex numbers and exponentials 
 • Comparing Responses in the Time and Frequency Domains 
 • A Fourier Series Analyzer 
 • Spectrum Analysis of Various Signals 
 • Poles and Zeros in the Laplace Domain
 • Sampling and Aliasing 
 • Analog-Digital Conversion 
 • Discrete-Time Filters - Finite Impulse Response 
 • Poles and Zeros in the z plane: Discrete- time Filters

Tổng quan hệ thống netTIMS

Sơ đồ hệ thống netTIMS

Các sản phẩm liên quan